Νομικό Σημείωμα

Το www.gameholics.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προΪόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου της εταιρείας ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ με διακριτικό τίτλο GAMEHOLICS (εφεξής η Εταιρεία), ΑΦΜ: 123477268, ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΓΕΜΗ: 137590603000 με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 19, στην Ελλάδα. Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα www.gameholics.gr διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Προσωπικά Δεδομένα

α. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών από το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.gameholics.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») μέσω του οποίου εκτίθενται και διατίθενται προϊόντα μέσω διαδικτύου.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ με διακριτικό τίτλο GAMEHOLICS, ΑΦΜ: 123477268, ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΓΕΜΗ: 137590603000, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 19 ΤΚ: 14231. Στην παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται οι κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται και διατηρούνται από την Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός συλλογής των δεδομένων αυτών και οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα αυτά.

 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή. 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που περιηγείστε στο Δικτυακό Τόπο ή/και χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεσμεύεστε από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να εξετάζετε το εν λόγω κείμενο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτήν.

 Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gameholics.gr, ή στο τηλ 216 900 1800

β. Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να εγγραφούν σε υπηρεσίες, να λαμβάνουν ενημερώσεις, να παραγγέλνουν Προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

γ. Με ποιό τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Εταιρεία;

γ.1 Δεδομένα που αντλεί από εσάς τους ίδιους ή από τρίτους:

H επίσκεψη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας. 

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα: 

 • κατά την εγγραφή ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου,
 • κατά την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (π.χ. αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.ά.), συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων θέσης και κίνησης (π.χ. διευθύνσεων IP),
 • κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες,
 • με την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά της κέντρα, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Εταιρεία, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας. 

γ.2 Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση “cookies”:

Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε “cookies” μικρά κείμενα αρχείου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο των οποίων ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστης/μέλος/πελάτης του Δικτυακού Τόπου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στον ακόλουθο σύνδεσμο: Cookie Policy.

 Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δίνετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα και τα οποία περιγράφονται στο σύνδεσμο που αναφέρεται ανωτέρω.

δ. Για ποιο σκοπό συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Εταιρεία;

 Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η Εταιρεία από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

δ.1 Συναλλαγές:

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς και πώλησης για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει ή/και τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών ή/και αιτημάτων σας στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα για την αγορά προϊόντων.

δ.2 Διαφήμιση / Μάρκετινγκ:

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα για αναλύσεις μάρκετινγκ ή επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις εκδηλώσεις της, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Έχετε τη δυνατότητα να ζητάτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, την πρώτη φορά που παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη λήψη τους σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

δ.3 Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου:

 Τις πληροφορίες αυτές η Εταιρεία πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες, σχετικά με τις εκδηλώσεις της και τις παροχές προς τους πελάτες της. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του. 

δ.4 Προσφορές τρίτων μερών:

Η Εταιρεία μπορεί με τη ρητή σας συγκατάθεση να φροντίζει για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, που τυχόν σας ενδιαφέρουν, από τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, οι οποίες θα επιλέγονται προσεκτικά και θα δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική.

ε. Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους;

Η Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί, δεν μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τρίτες αξιόπιστες εταιρείες, στις οποίες αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας προς το σκοπό της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την επεξεργασία, πληρωμή και αποστολή των παραγγελιών σας και ενδεχομένως την εξυπηρέτηση σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά τηρούν τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών και ενεργούν υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

στ. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL) κατά τη συλλογή και μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, όπως πληροφοριών πιστωτικών καρτών.

στ.1 Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

* η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες έρχονται σε επαφή με αυτά,

* έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

* προβλέπεται κωδικός πρόσβασης (“password”), για την προστασία των δεδομένων του λογαριασμού σας. Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, να διατηρείται σε ασφαλές μέρος και να αντικαθίσταται συχνά με νέο κωδικό.

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά στοιχεία σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

στ.2 Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Ειδικά δε για την συγκατάθεση σας στη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω της αποστολής των newsletters, ο επισκέπτης/μέλος/πελάτης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της λήψης των εν λόγω μηνυμάτων οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, ή για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gameholics.gr, ή στο τηλ 216 900 1800

Μετά από το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί για τις αιτήσεις σας για πληροφόρηση, μεταβολή ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να απαντά σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

4.Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

6. Διαθεσιμότητα & Αποστολή προϊόντων

Διαθέσιμο για Άμεση Παραλαβή ή Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες ημέρες

Προϊόντα με αυτή την ένδειξη είναι διαθέσιμα για Άμεση παραλαβή από το κατάστημα ή για παραλαβή στο χώρο σας εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

Διαθέσιμο σε 1-3 εργάσιμες ημέρες

Προϊόντα με αυτή την ένδειξη είναι διαθέσιμα για παραλαβή στο χώρο σας εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

Διαθέσιμο σε 4-10 εργάσιμες ημέρες

Προϊόντα με αυτή την ένδειξη είναι διαθέσιμα για παραλαβή στο χώρο σας εντός 4-10 εργάσιμων ημερών.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Προϊόντα με αυτή την ένδειξη είναι διαθέσιμα για παραλαβή στο κατάστημα ή τον χώρο σας σε χρόνο που θα γνωρίζουμε και θα σας κοινοποιηθεί κατόπιν της παραγγελίας σας. Ο χρόνος αυτός διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και εξαρτάται από τους προμηθευτές μας.

Αναμένεται (ημερομηνία) – Διαθέσιμο για Προπαραγγελία

Προϊόντα με αυτή την ένδειξη αναμένονται να είναι για παραλαβή στο κατάστημα ή τον χώρο σας κατά την ημερομηνία που αναγράφεται. Ο χρόνος αυτός διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και εξαρτάται από τους προμηθευτές μας.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι διαθεσιμότητες των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για λόγους που δεν βρίσκονται στον έλεγχο μας (πχ. Διαθεσιμότητες προμηθευτών). Eπιπλέον καθυστερήσεις μπορεί να επέλθουν για τις παραγγελίες με παράδοση στον χώρο σας με ευθύνη της εταιρείας μεταφοράς (πχ. όγκος παραδόσεων, καιρικές συνθήκες, κλπ).

Οι παραγγελίες αποστέλλονται μέσω Γενικής ταχυδρομικής ή ΕΛΤΑ COURIER, ανάλογα την διεύθυνση αποστολής.

7. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Υπαναχώρηση

Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο των αγαθών που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και αφού έχει προηγηθεί πρώτα τηλεφωνική ή έγγραφη ενημέρωση μέσω mail. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται η εταιρεία μας για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος τότε επιβαρυνόμαστε εμείς το κόστος επιστροφής.

Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει :

 • Να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση παράδοσης, σφραγισμένα όπως παρελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας, των οδηγιών χρήσης, περιφερειακών & αξεσουάρ
 • Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί
 • Να ταχυδρομηθούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες
 • Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία για την πρόθεσή σας
 • Να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο.

Δεν δεχόμαστε επιστροφές σπασμένων και παραποιημένων προϊόντων από τη στιγμή που γίνει η παράδοση από τον μεταφορέα, ελέγξετε τα προϊόντα και υπογράψετε για την ακεραιότητά τους.

Ακυρώσεις

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί. Η ακύρωση γίνεται μέσω τηλεφώνου ή email. Το ποσό επιστρέφεται ακέραιο και χωρίς καμία επιβάρυνση στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε ισχύει η περίπτωση επιστροφής προϊόντων.

Εάν έχετε πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα και επιθυμείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας και εφόσον δεν σας έχουν αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εντός 24 ωρών από την εντολή αγοράς, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, για να σας επιστρέψουμε άμεσα το ποσό χρέωσης που έχει γίνει στην πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage»

8. Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για αγορές μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε κάποιο προϊόν από το κατάστημα μας, παρακαλούμε όπως προβείτε στην παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαφορετικά θα χρεωθείτε με την κανονική τιμή που ισχύει στο κατάστημα και όχι με την τιμή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

9. Προπαραγγελίες

Οι προπαραγγελίες για τα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στη κατηγορία «Αναμένονται Σύντομα», θα έχουν άμεση ισχύ εφόσον θα έχουν προεξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: με πιστωτική κάρτα (Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express), προπληρωμή στο κατάστημα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

10. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που εσείς επιλέξατε, χωρίς κανέναν επιπλέον τόκο.

11. Τρόποι Πληρωμής

H παραγγελία σας μπορεί να εξοφληθεί με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

 • Πληρωμή στο ταμείο του καταστήματος

 • Πληρωμή online με χρήση κάρτας

 • Πληρωμή μέσω τραπέζης (μεταφορά/έμβασμα) στους λογαριασμούς της εταιρείας (παρακαλούμε αναγράφετε τον αριθμό παραγγελίας στην αιτιολογία):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

IBAN: GR6101720350005035074875731

Δικαιούχος: Σκενδέρογλου Σπύρος

ALPHA BANK:

IBAN: GR5301402760276002340009316

Δικαιούχος: Σκενδέρογλου Σπύρος

 • Πληρωμή με αντικαταβολή. Η υπηρεσία αντικαταβολής χρεώνεται με επιπλέον 1,50 ευρώ.

12. Όροι τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150 άρθρο 39α 

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016):

– Κινητά τηλέφωνα: «85171200».

– Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000».

– Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..

Η παρακάτω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 1.  Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης μέσω της εφαρμογής “Διαχείριση Ειδικών Κωδικών” στο Taxis.
 2. Να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ και να εγγραφείτε στην υπηρεσία με τους παραπάνω ειδικούς κωδικούς.
 3. Να ορίσετε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο (υποχρεωτικό ακόμη και για τους αυτοαπασχολούμενους) και να δημιουργήσετε κωδικούς μιας χρήσης για τον εκπρόσωπο.
 4. Να καταχωρήσετε παραγγελία online μέσα στο site μας. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική.
 5. Να αποστείλετε με email στο info@gameholics.gr την καρτέλα από το taxisnet των Νομικών Εκπροσώπων/Φυσικού Προσώπου για να δηλωθεί ένας εξ αυτών ο παραλαβών. 

Οδηγίες για το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ στο link

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα λάβει χώρα επεξεργασία και έλεγχος και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της, θα ενημερωθεί ο πελάτης για το ποσό προς κατάθεση.

 • Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου η πληρωμή γίνεται μόνο με Τραπεζική Μεταφορά / Έμβασμα, από εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ΑΦΜ με αυτόν του Πελάτη και η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο στην έδρα της επιχείρησης του Πελάτη.
 • Από την στιγμή που έχετε ήδη μια παραγγελία σε εξέλιξη δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε και δεύτερη.
 • Η παραλαβή του δέματος γίνεται μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης προσκομίζοντας την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του για ταυτοπροσωπία. Σε διαφορετική περίπτωση ο παραλαβών θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ ή ΑΤ) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.
 • Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα χρειαστεί να μας αποστείλετε το καταθετήριο μέσω email στο info@gameholics.gr

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.

Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που:

 1. Η πληρωμή δεν γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
 2. Έχει γίνει συμπλήρωση λάθος κωδικών καταχώρησης συναλλαγής στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ η παραγγελία θα ακυρώνεται θα γίνεται επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
 3. Έχει ολοκληρωθεί πληρωμή με μετρητά σε ταμείο τράπεζας ή ΑΤΜ ή πληρωμή από άλλον λογαριασμό πέραν του εταιρικού, η παραγγελία θα ακυρώνεται θα γίνεται επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
 4. Δεν έχει σταλθεί το απαραίτητο έγγραφο που ζητείται, η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.

Σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή με απόδειξη λιανικής ΔΕΝ μπορούμε να δεχτούμε την ακύρωση της και την έκδοση τιμολογίου.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση των προϊόντων ως μεταπωλητής-ενδιάμεσος σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών.

Η εταιρία μας επειδή δεν είναι εφικτό να έχει μεγάλο απόθεμα προϊόντων, ως ηλεκτρονικό κατάστημα, στηρίζει αποκλειστικά και μόνο τη λιανική και όχι τη χονδρική πώληση και δέχεται παραγγελίες από επαγγελματίες για ένα (1) τεμάχιο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγγελίες που αφορούν επιτηδευματίες με κύρια ή δευτερεύουσα Δραστηριότητα πώληση κινητής τηλεφωνίας θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από επικοινωνία μέσω email με το κατάστημά μας στο info@gameholics.gr

* Οι παραγγελίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (είτε δεν έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία, είτε έχουν άλλο τρόπο εξόφλησης εκτός εμβάσματος από τον επιβεβαιωμένο λογαριασμό τραπέζης) θα θεωρούνται παραγγελίες με 24% ΦΠΑ και δεν θα τροποποιούνται εκ των υστέρων.

13. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.gameholics.gr, διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.