Όροι τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150 άρθρο 39α

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016):

– Κινητά τηλέφωνα: «85171200».

– Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000».

– Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..

Η παρακάτω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης μέσω της εφαρμογής “Διαχείριση Ειδικών Κωδικών” στο Taxis.
Να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ και να εγγραφείτε στην υπηρεσία με τους παραπάνω ειδικούς κωδικούς.
Να ορίσετε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο (υποχρεωτικό ακόμη και για τους αυτοαπασχολούμενους) και να δημιουργήσετε κωδικούς μιας χρήσης για τον εκπρόσωπο.
Να καταχωρήσετε παραγγελία online μέσα στο site μας. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική.
Να αποστείλετε με email στο info@gameholics.gr την καρτέλα από το taxisnet των Νομικών Εκπροσώπων/Φυσικού Προσώπου για να δηλωθεί ένας εξ αυτών ο παραλαβών.
Οδηγίες για το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ στο link

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα λάβει χώρα επεξεργασία και έλεγχος και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της, θα ενημερωθεί ο πελάτης για το ποσό προς κατάθεση.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου η πληρωμή γίνεται μόνο με Τραπεζική Μεταφορά / Έμβασμα, από εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ΑΦΜ με αυτόν του Πελάτη και η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο στην έδρα της επιχείρησης του Πελάτη.
Από την στιγμή που έχετε ήδη μια παραγγελία σε εξέλιξη δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε και δεύτερη.
Η παραλαβή του δέματος γίνεται μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης προσκομίζοντας την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του για ταυτοπροσωπία. Σε διαφορετική περίπτωση ο παραλαβών θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ ή ΑΤ) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.
Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα χρειαστεί να μας αποστείλετε το καταθετήριο μέσω email στο info@gameholics.gr
Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.

Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που:

Η πληρωμή δεν γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
Έχει γίνει συμπλήρωση λάθος κωδικών καταχώρησης συναλλαγής στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ η παραγγελία θα ακυρώνεται θα γίνεται επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
Έχει ολοκληρωθεί πληρωμή με μετρητά σε ταμείο τράπεζας ή ΑΤΜ ή πληρωμή από άλλον λογαριασμό πέραν του εταιρικού, η παραγγελία θα ακυρώνεται θα γίνεται επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
Δεν έχει σταλθεί το απαραίτητο έγγραφο που ζητείται, η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία.
Σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή με απόδειξη λιανικής ΔΕΝ μπορούμε να δεχτούμε την ακύρωση της και την έκδοση τιμολογίου.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση των προϊόντων ως μεταπωλητής-ενδιάμεσος σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών.

Η εταιρία μας επειδή δεν είναι εφικτό να έχει μεγάλο απόθεμα προϊόντων, ως ηλεκτρονικό κατάστημα, στηρίζει αποκλειστικά και μόνο τη λιανική και όχι τη χονδρική πώληση και δέχεται παραγγελίες από επαγγελματίες για ένα (1) τεμάχιο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγγελίες που αφορούν επιτηδευματίες με κύρια ή δευτερεύουσα Δραστηριότητα πώληση κινητής τηλεφωνίας θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από επικοινωνία μέσω email με το κατάστημά μας στο info@gameholics.gr

* Οι παραγγελίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (είτε δεν έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία, είτε έχουν άλλο τρόπο εξόφλησης εκτός εμβάσματος από τον επιβεβαιωμένο λογαριασμό τραπέζης) θα θεωρούνται παραγγελίες με 24% ΦΠΑ και δεν θα τροποποιούνται εκ των υστέρων.